Tillsynsmeddelande 10.6.2020 – 33/2020

EBAs samråd om en teknisk tillsynsstandard: avdrag av försiktigt värderade programvarutillgångar från kapitalbasen – remisstiden går ut den 9.7.2020

Europeiska bankmyndigheten (EBA) inledde den 9.6.2020 ett samråd om beaktandet av försiktigt värderade programvarutillgångar vid beräkningen av avdrag för immateriella tillgångar från kapitalbasen. Närmare bestämmelser om tillämpningen av avdraget ska utarbetas med stöd av den nya punkt 4 som fogats till artikel 36 i EU:s kapitalkravsförordning (2013/575) med stöd av artikel 1.18 i den så kallade CRR2-ändringsförordningen (2019/876). 

Samrådet om EBAs förslag till standardutkast pågår till den 9.7.2020. Inbjudan till samrådet och utkastet till standard finns på EBAs webbplats.

Närmare upplysningar lämnas av

Minna Sahari, ledande jurist, tfn 09 183 5319 eller minna.sahari(at)fiva.fi