Valvottavatiedote 10.6.2020 – 33/2020

EBA pyytää lausuntoa teknisestä sääntelystandardista: varovaisesti arvostettujen ohjelmistohyödykkeiden vähentäminen omista varoista - lausuntoaika päättyy 9.7.2020

Euroopan pankkiviranomainen (EBA) on julkaissut 9.6.2020 lausuntopyynnön varovaisesti arvostettujen ohjelmistohyödykkeiden huomioon ottamisesta aineettomista hyödykkeistä tehtävän vähennyksen laskemisesta omissa varoissa. Vähennyksen tarkemmat soveltamissäännöt on laadittava EU:n vakavaraisuusasetuksen (2013/575) 36 artiklan uuden 4 kohdan nojalla, joka on lisätty ns. CRR2-muutosasetuksen (2019/876) 1 artiklan 18 kohdan perusteella.  

EBAn ehdotus standardiluonnoksiksi on lausunnolla 9.7.2020 saakka. Lausuntopyyntö ja sen liitteenä oleva standardiluonnos ovat saatavissa EBAn verkkopalvelusta.

Lisätietoja antaa

Minna Sahari, johtava lakimies, puhelin 09 183 5319 tai minna.sahari(at)finanssivalvonta.fi