Tillsynsmeddelande 29.9.2020 – 61/2020

EBAs riktlinjer om rapportering och offentliggörande av exponeringar som berörs av åtgärder mot covid-19-krisen har lagts till i Finansinspektionens föreskriftssamling

Europeiska bankmyndigheten EBA publicerade den 2 juni 2020 riktlinjer om rapportering och offentliggörande av exponeringar som berörs av åtgärder mot covid-19-krisen. Finansinspektionen informerade om saken den 25 juni 2020 och meddelade att den kommer att följa riktlinjerna i sin tillsyn samt meddelade sin ståndpunkt om tillämpningen av de åtgärder som de behöriga myndigheterna enligt anvisningarna ska överväga.

Den svenskspråkiga översättningen av EBAs riktlinjer har publicerats och anvisningarna har lagts till i Finansinspektionens föreskriftssamling.

Enligt Finansinspektionens meddelande av den 25 juni 2020 tillämpas dessa riktlinjer på rapporteringen fr.o.m. den 30 september 2020.

EBA publicerade den 7 augusti 2020 också en rapport om ämnet (endast på engelska) EBA report on the implementation of selected covid-19 policies. Rapporten innehåller frågor och svar om bl.a. de rapporteringsmallar som Finansinspektionen kräver av mindre betydande institut.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Tommi Aarnio, riskexpert, tommi.aarnio(at)fiva.fi eller tfn 09 183 50 07
  • Torsten Groschup, ledande riskexpert, torsten.groschup(at)fiva.fi eller tfn 09 183 53 33
  • Jaana Ladvelin, ledande kapitaltäckningsexpert, jaana.ladvelin(at)fiva.fi eller tfn 09 183 53 13

Bilaga

Föreskrifter och anvisningar 3/2020