Tillsynsmeddelande 25.6.2020 – 41/2020

EBA har gett ut riktlinjer om ytterligare rapportering och offentliggörande av information med anledning av covid-19-situationen

Europeiska bankmyndigheten EBA gav den 2 juni 2020 ut riktlinjer om ytterligare rapportering och offentliggörande av information med anledning av covid-19-situationen.

I EBAs riktlinjer anges nya krav på rapportering och offentliggörande som de behöriga myndigheterna ska tillämpa i sin tillsyn. Beträffande vissa rapporteringskrav kan tillsynsmyndigheten tillämpa proportionalitetsprincipen.

Rapporteringskravet för mindre betydande institut under Finansinspektionens tillsyn gäller endast vissa av uppgifterna enligt EBAs riktlinjer

Finansinspektionen verkställer EBAs myndighetsrapportering med anledning av covid-19 så att mindre betydande institut åtminstone inte tills vidare behöver rapportera de mallar som den behöriga myndigheten har rätt att välja bort, utan endast mallarna 90.01, 91.01 och 91.05. Rapporteringsskyldigheten beträffande mallarna 90.01 och 91.01 gäller också institutens verksamhet i andra länder som tillämpar moratorier för lånebetalningar enligt EBAs riktlinjer.

Uppgifterna ska lämnas på den högsta konsoliderade nivån, men inte på undergruppsnivå eller individuell nivå, om institutet rapporterar uppgifter på gruppnivå.

Rapporterna lämnas in i XBRL-format.

Rapporteringen för mindre betydande institut under Finansinspektionens tillsyn inleds per 30.9.2020

EBAs riktlinjer träder i kraft när de officiella översättningarna av riktlinjerna har offentliggjorts. Referensdagen för det första rapporteringstillfället beräknas enligt riktlinjerna vara den 30 juni 2020. Finansinspektionen har dock beslutat skjuta fram rapporteringen för mindre betydande institut till den 30 september 2020, så att riktlinjerna också finns att tillgå på finska och svenska och kan läggas till i Finansinspektionens föreskriftssamling och bankerna får en rimlig tid för att genomföra nödvändiga systemomläggningar.

Finansinspektionen kräver inte att mallarna enligt EBAs riktlinjer används i rapporteringen

Finansinspektionen förutsätter inte att mindre betydande institut använder mallarna enligt riktlinjerna i rapporteringen av sina uppgifter. Det bör dock noteras att instituten ska i enlighet med EU:s kapitaltäckningsförordning offentliggöra väsentliga uppgifter om sina risker och sin kapitaltäckning och noggrant överväga vilka ytterligare uppgifter kopplade till coronavirussituationen som det är nödvändigt att offentliggöra.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Torsten Groschup, ledande riskexpert, tfn 09 183 5333 eller torsten.groschup(at)fiva.fi
  • Jaana Ladvelin, ledande kapitaltäckningsexpert, tfn 09 183 5313 eller jaana.ladvelin(at)fiva.fi
  • Tommi Aarnio, riskexpert, tfn 09 183 5007 eller tommi.aarnio(at)fiva.fi

Bilagor