Tillsynsmeddelande 30.9.2020 – 60/2020

De europeiska tillsynsmyndigheternas förslag om enhetligare sätt att presentera hållbarhetsrelaterade upplysningar – remisstiden till den 16 oktober 2020

De europeiska tillsynsmyndigheterna (ESA) föreslår ett enhetligt sätt att presentera upplysningar som EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (EU2019/2088, i kraft 10.3.2021) förutsätter. Upplysningsskyldigheten kommer att gälla aktörerna inom försäkrings-, bank- och kapitalmarknadssektorn i bred utsträckning.

De europeiska tillsynsmyndigheterna kommer att fråga intressegrupperna om deras syn på framför allt mallar som har planerats för den information som lämnas innan avtal ingås samt för informationen i regelbundna rapporter. Användningen av enhetliga mallar skulle göra det lättare att jämföra investeringsprodukter av olika slag i EU-länderna. 

Målet med förordningen är att förbättra investerarskyddet och investeringsverksamhetens transparens genom att utöka de upplysningar som ska lämnas om bland annat målen för en hållbar utveckling, hållbarhetsriskerna och investeringarnas negativa konsekvenser för en hållbar utveckling. Förordningen förpliktar de europeiska tillsynsmyndigheterna att utarbeta tekniska standarder om innehållet, metoderna och presentationen av ESG-upplysningar (Environmental, Social, Governance) och investeringarnas eventuella negativa konsekvenser för en hållbar utveckling.

Begäran om yttrande finns på Europeiska kommissionens webbplats.Remisstiden går ut den 16 oktober 2020.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Nina Männynmäki, ledande expert, tfn 09 183 5249 eller nina.mannynmaki(at)fiva.fi
  • Mikko Sinersalo, ledande riskexpert, tfn 09 183 5542 eller mikko.sinersalo(at)fiva.fi

Se även

 

Motsvarande tillsynsmeddelande på finska publicerades den 24.9.2020.