Tillsynsmeddelande 22.5.2020 – 26/2020

Förslaget om den nya skyldigheten för finansmarknadsaktörer och finansiella rådgivare att lämna ESG-upplysningar är på remiss - Remisstiden till den 1 september 2020

De europeiska tillsynsmyndigheterna (ESA) har bett intressegrupperna om ett utlåtande om skyldigheten att lämna hållbarhetsrelaterade upplysningar, det vill säga ESG-upplysningar (Environmental, Social, Governance). Begäran om utlåtande ansluter sig till EU:s förordning om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn (EU2019/2088, träder i kraft den 10 mars 2021).

Målet med förordningen är att förbättra investerarskyddet och investeringsverksamhetens transparens genom att utöka de upplysningar som ska lämnas om målen för en hållbar utveckling, hållbarhetsriskerna och investeringarnas negativa konsekvenser för en hållbar utveckling. Förordningen förpliktar de europeiska tillsynsmyndigheterna att utarbeta tekniska standarder om innehållet, metoderna och presentationen av ESG-upplysningar och investeringarnas eventuella negativa konsekvenser för en hållbar utveckling. Finansinspektionen deltar i utarbetandet av standarderna.

Upplysningsskyldigheten kommer i bred utsträckning att gälla aktörerna inom försäkrings-, bank- och kapitalmarknadssektorn. Remisstiden om förslaget går ut den 1 september 2020. Aktörerna inom bl.a. försäkrings-, bank- och kapitalmarknadssektorn förväntas ge sina synpunkter på skyldigheten att lämna hållbarhetsrelaterade upplysningar

Närmare upplysningar lämnas av

  • Nina Männynmäki, marknadsövervakare, tfn. 09 183 5249 eller nina.mannynmaki(at)finanssivalvonta.fi
  • Mikko Sinersalo, riskexpert, tfn. 09 183 5542 eller mikko.sinersalo(at)finanssivalvonta.fi