Tillsynsmeddelande 27.11.2019 – 63/2019

Föreskrifter och anvisningar 9/2019 om presentation av information i ett prospekt enligt prospektförordningen träder i kraft 4.12.2019

Finansinspektionen har meddelat föreskrifter och anvisningar 9/2019 om presentation av information i ett prospekt enligt prospektförordningen genom vilka Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (Esma) riktlinjer om riskfaktorer enligt prospektförordningen (ESMA31-62-1293 SV) sätts i kraft nationellt.

Esmas riktlinjer baserar sig på artikel 16.4 i prospektförordningen och riktar sig till de behöriga myndigheterna.

Riktlinjerna syftar till att uppmuntra till en lämplig, fokuserad och effektivare beskrivning av riskfaktorer i en koncis och lättbegriplig form som gör dem lätta att analysera.

Dessa riktlinjer ska bistå de behöriga myndigheterna vid granskningen av

  • riskfaktorernas specifika drag och väsentlighet för emittenten eller dess värdepapper, och
  • presentationen av riskfaktorerna inom olika kategorier utifrån deras egenskaper.

Finansinspektionen rekommenderar i sina anvisningar att också de som är ansvariga för prospektet iakttar Esmas riktlinjer för att påskynda godkännandeprocessen, trots att dessa riktlinjer riktar sig till de behöriga myndigheterna.

Finansinspektionens anvisningar utfärdades den 25.11.2019 och träder i kraft den 4.12.2019.

Närmare upplysningar lämnas av

marknadsövervakare Merja Elo, tfn 09 183 52 25, eller merja.elo(at)fiva.fi

Bilagor