Valvottavatiedote 27.11.2019 – 63/2019

Määräykset ja ohjeet 9/2019 tietojen esittämisestä esiteasetuksen mukaisessa esitteessä voimaan 4.12.2019

Finanssivalvonnan määräyksillä ja ohjeilla 9/2019 saatetaan kansallisesti voimaan Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ESMAn antamat ohjeet esiteasetuksen mukaisesti esitettävistä riskitekijöistä (ESMA31-62-1293 FI).

ESMAn ohjeet perustuvat esiteasetuksen 16 artiklan 4 kohtaan, ja ne on osoitettu toimivaltaisille viranomaisille.

Ohjeiden tavoitteena on edistää riskitekijöiden asianmukaista, täsmällistä ja aiempaa yhtenäisempää esittämistä esitteessä helposti analysoitavassa, tiiviissä ja ymmärrettävässä muodossa.

Ohjeet on tarkoitettu avuksi toimivaltaisille viranomaisille, kun ne arvioivat:

  • riskitekijöiden liikkeeseenlaskija- tai arvopaperikohtaisuutta ja olennaisuutta sekä
  • riskitekijöiden esittämistä niiden ominaisuuksien perusteella luokiteltuna.

Finanssivalvonta suosittaa, että myös esitteestä vastuulliset henkilöt perehtyisivät ohjeisiin ja noudattaisivat niitä nopeuttaakseen esitetarkastusprosessia, vaikka ohjeet on osoitettu viranomaiselle.

Finanssivalvonnan ohjeet on annettu 25.11.2019, ja ne tulevat voimaan 4.12.2019.

Lisätietoja antaa

Merja Elo, markkinavalvoja, puhelin 09 183 5225 tai merja.elo(at)fiva.fi

Liitteet