Tillsynsmeddelande 3.6.2019 – 24/2019

EBA, Eiopa och Esma ber om kommentarer till den tekniska genomförandestandarden som gäller rapportering av finans- och försäkringskonglomerats riskkoncentrationer och interna affärstransaktioner – tiden för kommentarer går ut 15.8.2019

Europeiska bankmyndigheten (EBA), Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har den 22 maj 2019 publicerat en begäran om kommentarer till den tekniska genomförandestandarden som gäller rapportering av finans- och försäkringskonglomerats riskkoncentrationer och interna affärstransaktioner (ITS) – (JC/CP/2019/01). Utkastet till standard har utarbetats i den gemensamma kommittén för de europeiska tillsynsmyndigheterna (Joint Committee).

Begäran om kommentarer finns på Joint Committees, EBAs, Eiopas och Esmas webbplatser, där det också finns närmare anvisningar om hur kommentarer kan lämnas. Tiden för kommentarer går ut den 15 augusti 2019.

Consultation on technical standards on the reporting of intra-group transactions and risk concentration for Financial Conglomerates

Ytterligare upplysningar lämnas av

Olli Mattinen, finansanalytiker, tfn 09 183 5279 eller olli.mattinen(at)fiva.fi