Valvottavatiedote 3.6.2019 – 24/2019

EBA, EIOPA ja ESMA pyytävät lausuntoa rahoitus- ja vakuutusryhmittymien riskikeskittymien ja keskinäisten liiketoimien raportoimista koskevasta teknisestä täytäntöönpanoasetuksesta – lausuntoaika päättyy 15.8.2019

Euroopan pankkiviranomainen (EBA), Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) ja Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) ovat julkaisseet 22.5.2019 lausuntopyynnön rahoitus- ja vakuutusryhmittymien riskikeskittymien ja keskinäisten liiketoimien raportointia koskevasta teknisestä täytäntöönpanoasetuksesta (ITS) – (JC/CP/2019/01). Asetusluonnos on valmisteltu Euroopan valvontaviranomaisten yhteiskomiteassa (Joint Committee).

Lausuntopyyntö on nähtävissä Joint Committeen, EBAn, EIOPAn ja ESMAn verkkopalveluissa, joissa ovat myös tarkemmat ohjeet lausuntojen toimittamiseen. Lausuntoaika päättyy 15.8.2019.

Consultation on technical standards on the reporting of intra-group transactions and risk concentration for Financial Conglomerates

Lisätietoja antaa

Olli Mattinen, finanssianalyytikko, puhelin 09 183 5279 tai olli.mattinen(at)finanssivalvonta.fi