Tillsynsmeddelande 1.4.2019 – 13/2019

Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 3/2013 Handläggning av kundklagomål gäller från den 1 maj 2019 även förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten Esma och Europeiska bankmyndigheten (Eba) uppdaterade den 4 oktober 2018 sina riktlinjer för hantering av klagomål inom värdepapperssektorn och banksektorn. Till de uppdaterade riktlinjernas tillämpningsområde fogades även förmedlare av konsumentkrediter som har samband med bostadsegendom.

Finansinspektionen rekommenderar i sin anvisning att de sammanslutningar som omfattas av anvisningens tillämpningsområde följer ovan nämnda Esmas och Ebas riktlinjer.

Närmare upplysningar lämnas av

Sanna Atrila, jurist, tfn +358 9 183 5552 eller sanna.atrila(at)fiva.fi.

Bilagor