Valvottavatiedote 1.4.2019 – 13/2019

Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet 3/2013 Asiakasvalitusten käsittelystä koskevat myös asuntoluoton välittäjiä 1.5.2019 alkaen

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen ESMA ja Euroopan pankkiviranomainen EBA päivittivät 4.10.2018 valitusten käsittelyä koskevat ohjeet arvopaperialalle ja pankkialalle. Päivitetyssä ohjeessa lisättiin soveltamisalaan asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjät.

Finanssivalvonta suosittaa ohjeessaan, että ohjeen soveltamisalaan kuuluvat yhteisöt noudattavat edellä mainittuja ESMAn ja EBAn ohjeita.

Lisätietoja antaa

Sanna Atrila, lakimies, puhelin 09 183 5552 tai sanna.atrila(at)finanssivalvonta.fi.

Liitteet