Tillsynsmeddelande 21.11.2018 – 49/2018

ECB har offentliggjort en vägledning om interna modeller

Europeiska centralbanken (ECB) offentliggjorde den 15 november 2018 det första avsnittet av vägledningen om interna modeller. Syftet med vägledningen är att klarlägga på vilket sätt ECB tolkar bestämmelserna om bankernas interna modeller i sin egen tillsyn. Finansinspektionen kommer att följa vägledningen i sin egen tillsyn i tillämpliga delar.

I vägledningens första avsnitt (ett allmänt avsnitt) går man igenom principerna för interna modeller i allmänhet. Principerna gäller till exempel styrsystemet för interna modeller, validering och användning av modellerna samt förändringsledning.

I ett senare skede kommer ECB att komplettera vägledningen med avsnitt där man uttryckligen beskriver tolkningarna av interna modeller för kredit-, marknads- och motpartsrisker.

Offentliggörandet av vägledningens första avsnitt föregicks av ett offentligt samråd. Sammandraget och kommentarerna till samrådet finns tillgängliga på ECB:s webbplats intill ECB:s pressmeddelande. ECB har berett vägledningen i samarbete med de nationella tillsynsmyndigheterna.

Närmare upplysningar lämnas av

Sami Tiainen, byråchef, telefon +358 9 183 5278, sami.tiainen(at)fiva.fi

Bilaga

ECB:s pressmeddelande