Valvottavatiedote 21.11.2018 – 49/2018

EKP on julkaissut sisäisten mallien ohjeet

Euroopan keskuspankki (EKP) on 15.11.2018 julkaissut ensimmäisen osan sisäisten mallien ohjeesta. Ohjeen tarkoituksena on selventää millä tavalla EKP omassa valvonnassaan tulkitsee pankkien sisäisten mallien säännöksiä. Finanssivalvonta tulee noudattamaan ohjetta soveltuvin osin omassa valvonnassaan.

Ohjeen ensimmäisessä osassa (yleisosa) käydään läpi periaatteita, jotka koskevat sisäisiä malleja yleisemmin. Periaatteet koskevat esimerkiksi sisäisten mallien hallintojärjestelmää, validointia, mallien käyttämistä ja muutosten hallintaa.

Myöhemmässä vaiheessa EKP tulee täydentämään ohjetta osilla, joissa kuvataan nimenomaisesti luotto-, markkina- ja vastapuoliriskien sisäisiä malleja koskevia tulkintoja.

Ohjeen ensimmäisen osan julkistamista edelsi julkinen kuuleminen, jonka puitteissa saadut lausunnot ja palauteyhteenveto on esitetty EKP:n tiedotteen yhteydessä. EKP on valmistellut ohjeen yhteistyössä kansallisten valvojien kanssa.

Lisätietoja antaa

Sami Tiainen, toimistopäällikkö, puhelin 09 183 5278, sami.tiainen(at)finanssivalvonta.fi

Liite

EKP:n tiedote