Tillsynsmeddelande 19.12.2018 – 55/2018

Ändring i föreskrifter och anvisningar 1/2011 "Försäkringssammanslutningars överföring av elektroniska tillsynsuppgifter till Finansinspektionen"

Finansinspektionen har gjort ändringar i anvisningarna om elektronisk rapportering för försäkringsmarknadssammanslutningar. Ändringarna träder i kraft den 31 december 2018 och gäller rapporterna fr.o.m. årsrapporteringen för 2018.

Innehåll:

  • Tillämpningsområdet för VM01c-rapporten som gäller skadeförsäkring har utvidgats att även gälla filialer till utländska EES-försäkringsbolag som verkar i Finland.
  • Ifyllningsanvisningarna för VE011-rapporten som gäller livförsäkringsbolag har preciserats och rapporteringsformuläret har ändrats.

Det skickas ett rapporteringsmeddelande i december om när rapporteringsprogrammen kan laddas ner i Jakelu Distributionstjänst.

Sammanfattning av responsen på yttrandena

Sammandraget och kommentarerna finns på webbsidan lausuntopalvelu.fi (på finska).

Närmare upplysningar lämnas av

Kirsti Svinhufvud, analytiker, kirsti.svinhufvud@fiva.fi

Bilagor                               

Föreskrifter och anvisningar 1/2011, Försäkringsmarknadssammanslutningars överföring av elektroniska tillsynsuppgifter till Finansinspektionen