Tillsynsmeddelande 19.4.2017 – 20/2017

Utredning av sammanlänkade försäkringar – enhetlig praxis i arbetspensionsförsäkringsbolagen

Finansinspektionen har utrett arbetspensionsförsäkringsbolagens praxis i anslutning till sammanlänkade försäkringar och tolkningen av beräkningsgrunderna. 

Av utredningen framgick det att praxisen till väsentliga delar är enhetliga i arbetspensionsförsäkringsbolagen. Alla arbetspensionsförsäkringsbolag använder principer enligt vilka arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter går hand i hand. Pensionsutgiften som beaktas när avgiftsklassen beräknas och fonden som beaktas när återbäringarna räknas fastställs exempelvis utifrån samma försäkringar. Finansinspektionen rekommenderar att den aktuella principen antecknas i beräkningsgrunderna.

Finansinspektionen rekommenderar också att beräkningsgrunderna utvecklas i fråga om vissa detaljer så att praxisen i anslutning till sammanlänkade försäkringar blir klarare och mer transparent. Detaljerna behandlas närmare i det material som skickats till företagen under tillsyn.

Med sammanlänkade försäkringar avses situationer där olika försäkringar hos samma arbetsgivare eller koncern beaktas när försäkringsavgiften eller kundåterbäringarna räknas. Regleringen i de gällande beräkningsreglerna är delvis mycket knapphändig.

Närmare upplysningar lämnas av

Mikko Kuusela, byråchef, mikko.kuusela(at)fiva.fi eller telefon 010 831 55 25.