Valvottavatiedote 19.4.2017 – 20/2017

Selvitys vakuutuskytkennöistä – työeläkevakuutusyhtiöiden käytännöt yhteneväiset

Finanssivalvonta on selvittänyt työeläkevakuutusyhtiöiden vakuutuskytkentöihin liittyviä käytäntöjä ja laskuperustetulkintoja. 

Selvityksestä ilmeni, että työeläkevakuutusyhtiöiden käytännöt ovat keskeisiltä osin yhtenevät. Kaikki työeläkevakuutusyhtiöt käyttävät periaatetta, jonka mukaan työnantajan oikeudet ja velvollisuudet kulkevat käsi kädessä. Esimerkiksi maksuluokan laskennassa huomioitava eläkemeno ja rahasto, joka otetaan huomioon hyvityksiä laskettaessa, määräytyvät samoista vakuutuksista. Finanssivalvonta suosittaa, että kyseinen periaate kirjattaisiin laskuperusteisiin.

Lisäksi Finanssivalvonta suosittaa laskuperusteiden kehittämistä muutamien yksityiskohtien osalta, jotta vakuutuskytkentöihin liittyvät käytännöt olisivat selkeämmät ja läpinäkyvämmät. Nämä yksityiskohdat on käyty tarkemmin läpi valvottaville lähetetyssä kirjeessä.

Vakuutuskytkennöillä tarkoitetaan tilanteita, joissa saman työnantajan tai konsernin eri vakuutuksia otetaan huomioon vakuutusmaksua tai asiakashyvityksiä laskettaessa. Laskuperusteissa oleva sääntely on osin niukkaa.

Lisätietoja antaa

Mikko Kuusela, toimistopäällikkö, mikko.kuusela(at)finanssivalvonta.fi tai 010 831 5525.