Tillsynsmeddelande 17.8.2017 – 45/2017

Kommissionens samråd om genomsynligheten av gränsöverskridande betalningar och serviceavgifterna pågår till 30.10

Europeiska kommissionen inledde den 24 juli 2017 ett samråd om genomsynligheten av gränsöverskridande betalningar och serviceavgifterna. Samrådet anknyter till kommissionens handlingsplan för finansiella tjänster till konsumenter (Action Plan on Consumer Financial Services) och dess mål att underlätta gränsöverskridande betalningar i någon annan av medlemsstaternas valuta än euro samt sänka serviceavgifterna för dem.

Remisstiden pågår till den 30 oktober 2017.

Samrådsdokumentet har lagts ut på kommissionens webbplats, där det också finns närmare anvisningar för hur svaren ska lämnas in.

Närmare upplysningar lämnas av

Anne Nisén, ledande riskexpert, telefon +358 9 183 52 11.