Valvottavatiedote 17.8.2017 – 45/2017

Komission kysely rajat ylittävien maksujen läpinäkyvyydestä ja palvelumaksuista – lausuntoaika päättyy 30.10.

Euroopan komissio on julkaissut 24.7.2017 kyselyn rajat ylittävien maksujen läpinäkyvyydestä ja palvelumaksuista. Kysely liittyy komission rahoituspalveluita koskevaan toimintasuunnitelmaan (Action Plan on Consumer Financial Services) ja siinä asetettuun tavoitteeseen helpottaa rajat ylittäviä, ei-euromääräisiä, jäsenvaltioiden valuutoissa tehtäviä maksuja ja alentaa niiden palvelumaksuja.

Vastausaika päättyy 30.10.2017.

Konsultaatioasiakirja on nähtävissä komission verkkopalvelussa, jossa on myös tarkemmat ohjeet vastausten toimittamiseen.

Lisätietoja antaa

Anne Nisén, johtava riskiasiantuntija, puhelin 09 183 5211