Tillsynsmeddelande 10.12.2018 – 74/2017

Kommissionen har godkänt den tekniska genomförandestandarden (ITS) – EBAs Reporting framework 2.7 (DPM 2.7.0.1) tas i bruk för de uppgifter som ska rapporteras 31.3.2018, ändringen gäller rapporteringen i banker och finansiella institut