Valvottavatiedote 22.12.2017 – 74/2017

Komissio hyväksynyt teknisen täytäntöönpanostandardin (ITS) – EBAn Reporting framework 2.7 (DPM 2.7.0.1) käyttöön 31.3.2018 tiedoista, muutos koskee pankki- ja rahoituslaitosten raportointia

Euroopan komissio hyväksyi 9.11.2017 Teknisen täytäntöönpanostandardin (ITS), jolla muutetaan komission antamaa täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 680/2014. Asetus julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä (OJ) 6.12.2017, ja se on sitova 20 päivää julkaisun jälkeen.

ITS:n raportointivaatimukset koskevat luottolaitoksia, ja niitä sovelletaan 1.3.2018 alkaen. Raportointivaatimusten täyttämiseen käytetään EBA Reporting framework 2.7 (DPM 2.7.0.1) -versiota.

Reporting framework 2.7 -validointisääntöihin, lomakkeiden nimiin ja rakenteisiin on tehty muutoksia verrattuna reporting framework 2.6 (DPM 2.6):een. Lisäksi muutoksia on tehty EBAn Q&A-prosessiin perustuvien päätösten pohjalta.

Euroopan pankkiviranomainen EBA on julkaissut lisäksi 15.11.2017 korjauksia tekniseen raportointistandardiin (ITS). Vähäisiä korjauksia sisältävä XBRL-taksonomiaversio 2.7.0.1 täydentää ja korjaa aikaisemmin julkaistua taksonomiaversiota 2.7.

2.7.0.1 taksonomiaversion muutoksia (verrattuna taksonomiaversioon 2.7) ovat mm. päivitetty XBRL-taksonomia, korjauksia EBA validointisääntöihin, päivitetty DPM tietokanta, C 17.01 -taulukon ulkoasun korjaus.

Lisäksi tulossa ovat seuraavat uudistukset:

Taloudellisen informaation raportoinnissa (FINREP) huomioidaan IFRS 9:n tuomat muutokset

Taloudellisen informaation raportointiin (FINREP) tehdyt muutokset liittyvät pääsääntöisesti IFRS 9:n voimaantuloon vuoden 2018 alussa. Uusi rahoitusinstrumenttistandardi vaikuttaa erityisesti niihin Finrep-tauluihin, joissa käsitellään rahoitusinstrumenttien luokittelua, arvonalentumisia sekä suojauslaskentaa.

Uudistuneet Finrep-taulut raportoidaan ensimmäisen kerran 31.3.2018 tiedoilla.

Likviditeetin lisämetriikan (ALM) taulukoissa muutoksia

COREP ALM -muutokset liittyvät pääosin lomakkeen C 66.01 lisäyksestä. Tämä lomake raportoidaan ensimmäisen kerran 31.3.2018 tiedoilla.

Muihin COREP ALM -kokonaisuuteen kuuluviin tauluihin on tehty vähäisiä, yksittäisiä muutoksia, ja ohjeistusta on tarkennettu Q&A-prosessissa ilmenneiden kysymysten myötä. COREP ALM-määritelmiä on pyritty yhdenmukaistamaan komission LCR-asetuksen määritelmien kanssa.

Valtiovastuiden raportointi uudistuu lomakkeella C 33.00

COREP 33.00 -lomake valtiovastuista tulee uutena raportoitavana ja astuu voimaan 31.3.2018 lähtien. Raportti toimitetaan puolivuosittain, joten ensimmäinen raportointiajankohta on 30.6.2018 tiedoista.

Operatiivisten riskien raportoinnin taulukoissa muutoksia

Asetuksessa on muutettu operatiivisten riskien tappiotietojen ilmoittamista. C 17.00 on jätetty pois ja korvattu lomakkeilla C 17.01 ja C 17.02. Lomake C 17.01 vastaa lomaketta C17.00, mutta siihen on tehty tarkennuksia, esimerkiksi viimeisimmän raportointikauden tappioiden erittely edellisten kausien tappioista.

Lomakkeella C 17.02 raportoidaan yksityiskohtaiset tiedot suurimmista, 100 000 euroa ylittävistä tappioista. Tappiotapahtumien raportointi koskee jatkossa myös merkittäviä operatiivisten riskien perusmenetelmää vakavaraisuuslaskennassaan käyttäviä instituutioita.

Emme tee Finanssivalvonnan Määräyksiin ja ohjeisiin (8/2014) Operatiivisten riskien hallinnasta rahoitussektorin valvottavissa perustuvaan tappiotapahtumien vuosiraportointiin (10 000 euroa ylittävät 5 suurinta tapahtumaa) tässä yhteydessä muutoksia.

Q1/2018 raportoinnin tiedonkeruusovelluksesta ja työkirjoista, myös FINREP 9, on julkaistu demoversio Jakelu-palvelussa 30.11.2017. Raportoinnissa käytettävä versio julkaistaan Jakelu-palvelussa arviolta maaliskuussa 2018. Tästä tiedotamme erikseen.

Lisätietoja antavat

  • Finrep: Sinikka Taskinen, finanssianalyytikko, puhelin 09 183 5239 tai sinikka.taskinen(at)finanssivalvonta.fi
  • ALM: Tomi Halme, riskiasiantuntija, puhelin 09 183 5233 tai tomi.halme(at)finanssivalvonta.fi
  • Valtiovastuiden raportointi: Tülin Bedretdin, johtava pankkitarkastaja, puhelin 09 183 5429 tylin.bedretdin(at)finanssivalvonta.fi
  • OPR: Erja Pullinen, riskiasiantuntija, puhelin 09 183 5358 tai erja.pullinen(at)finanssivalvonta.fi