Tillsynsmeddelande 11.12.2017 – 70/2017

Kapitaltäckningskraven enligt Basel III har uppdaterats – förbättrad jämförbarhet för bankernas kapitaltäckningssiffror

Baselkommittén för banktillsyn offentliggjorde den 7 december 2017 nedan stående uppdateringar, som beretts i flera år, i Basel III-standarderna från år 2010. Avsikten med uppdateringarna är att förbättra jämförbarheten mellan bankernas kapitaltäckningssiffror samt att återställa förtroendet för sättet att beräkna riskvägda fordringar och minska risken för ogrundade skillnader i kapitaltäckningskraven mellan olika banker och länder.

I Europa verkställs de uppdaterade standarderna enhetligt i EU:s kapitaltäckningsreglering.

Information om standarderna och deras inverkan på bankernas verksamhet fås både av Baselkommittén för banktillsyn och genom att läsa EBAs meddelanden.

Närmare upplysningar lämnas av

Jyri Helenius, biträdande direktör, tfn 09 183 5312 eller jyri.helenius(at)fiva.fi

Motsvarande tillsynsmeddelande på finska publicerades den 8 december 2017.