Valvottavatiedote 8.12.2017 – 70/2017

Basel III -vakavaraisuusvaatimuksia päivitetty – pankkien vakavaraisuuslukujen vertailtavuus paranee

Baselin pankkivalvontakomitea julkaisi 7.12.2017 vuosia valmistelun alla olleet päivitykset vuonna 2010 antamiinsa Basel III -standardeihin. Päivityksillä pyritään parantamaan pankkien vakavaraisuuslukujen vertailtavuutta sekä palauttamaan luottamus riskipainotettujen saamisten laskentatapaan ja pienentämään riskiä perusteettomista eroista vakavaraisuusvaatimuksissa eri pankkien ja eri maiden välillä.

Päivitetyt standardit pannaan Euroopassa täytäntöön yhtenäisesti EU:n vakavaraisuussääntelyssä.

Standardeista ja niiden vaikutuksista pankkien toimintaan on saatavissa tietoa sekä Baselin pankkivalvontakomitean että EBAn julkaisemissa tiedotteissa.

Lisätietoja antaa

Jyri Helenius, apulaisjohtaja, puh. 09 183 5312 tai jyri.helenius(at)finanssivalvonta.fi