Tillsynsmeddelande 22.12.2017 – 75/2017

Föreskrifter och anvisningar om kalibrering av handelsspärrar och offentliggörande av handelsstopp i enlighet med MiFID II träder i kraft den 3 januari 2018

Genom Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar sätts Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ESMAs riktlinjer (ESMA70-872942901-63) om kalibrering av handelsspärrar och offentliggörande av handelsstopp i enlighet med MiFID II nationellt i kraft.

Enligt artikel 48.5 i direktivet om marknader för finansiella instrument II (MiFID II) ska handelsplatserna vara i stånd att tillfälligt stoppa eller begränsa handeln med ett finansiellt instrument, om det sker en betydande kortvarig prisrörelse för ett finansiellt instrument. I riktlinjerna uppges vilka faktorer som handelsplatserna ska beakta när de kalibrerar handelsspärrar för finansiella instrument för att tillfälligt kunna stoppa handeln. Enligt riktlinjerna ska handelsplatserna dessutom offentliggöra aktiveringen av ett handelsstopp.

Riktlinjerna gäller reglerade marknader, multilaterala och organiserade handelssystem samt deras upprätthållare.

Finansinspektionens anvisning har meddelats den 12 december 2017, och den träder i kraft den 3 januari 2018. Paragrafhänvisningarna till lagen om handel med finansiella instrument i Finansinspektionens anvisning grundar sig på den propositionen av den nya lagen om handel med finansiella instrument.

Finansinspektionen rekommenderar i sin anvisning att handelsplatser och handelsaktörerna som omfattas av anvisningarnas tillämpningsområde iakttar ESMAs riktlinjer.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Maria Rekola, marknadsövervakare, tfn 09 183 5265 eller maria.rekola(at)fiva.fi
  • Henrik Kallio, jurist, tfn 09 183 5210 eller henrik.kallio(at)fiva.fi.

Bilagor