Valvottavatiedote 22.12.2017 – 75/2017

Kauppojen hintavaihtelurajojen kalibrointia ja kaupankäynnin pysäyttävien seikkojen julkistamista rahoitusmarkkinadirektiivin II mukaisesti koskevat määräykset ja ohjeet voimaan 3.1.2018

Finanssivalvonnan määräyksillä ja ohjeilla saatetaan kansallisesti voimaan Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen ESMAn antamat ohjeet (ESMA70-872942901-63) kauppojen hintavaihtelurajojen kalibroinnista ja kaupankäynnin pysäyttävien seikkojen julkistamisesta rahoitusmarkkinadirektiivin II mukaisesti.

Rahoitusmarkkinadirektiivin II (MiFID II) 48 artiklan 5 kohdan perusteella kauppapaikkojen tulee kyetä tilapäisesti pysäyttämään rahoitusvälineen kaupankäynti tai rajoittamaan sitä, mikäli rahoitusvälineen hinnassa tapahtuu lyhytaikainen merkittävä hinnanmuutos. Ohjeissa on kerrottu, mitä seikkoja kauppapaikkojen tulisi ottaa huomioon asettaessaan hintavaihtelurajoja rahoitusvälineille tilapäisiä keskeytyksiä varten. Lisäksi ohjeen mukaan kauppapaikkojen tulee julkistaa tieto kaupankäynnin pysäytyksistä.

Ohjeet koskevat säänneltyjä markkinoita, monenkeskistä ja organisoitua kaupankäyntijärjestelmää sekä niiden ylläpitäjiä.

Finanssivalvonnan ohje on annettu 12.12.2017, ja se tulee voimaan 3.1.2018. Finanssivalvonnan ohjeessa mainitut pykäläviittaukset kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annettuun lakiin perustuvat ehdotettuun uuteen lakiin kaupankäynnistä rahoitusvälineillä.

Finanssivalvonta suosittaa ohjeessaan, että ohjeiden soveltamisalaan kuuluvat kauppapaikat ja niiden ylläpitäjät noudattavat ESMAn ohjeita.

Lisätietoja antavat

  • Maria Rekola, markkinavalvoja puhelin 09 183 5265 tai maria.rekola(at)finanssivalvonta.fi
  • Henrik Kallio, lakimies, puhelin 09 183 5210 tai henrik.kallio(at)finanssivalvonta.fi.

Liitteet