Tillsynsmeddelande 16.6.2017 – 34/2017

Föreskrifter och anvisningar 4/2011 Metoder för beräkning av maximibeloppet av den ersättning som kan krävas ut för förtida återbetalning av ett bolån träder i kraft 1.9.2017

Finansinspektionen har den 6 juni 2017 meddelat ändrade föreskrifter och anvisningar 4/2011 Metoder för beräkning av maximibeloppet av den ersättning som kan krävas ut för förtida återbetalning av ett bolån. De ändrade föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft den 1 september 2017.

De ändringar i lagstiftningsbakgrunden och definitionerna som föranleds av att 7 a kap. i konsumentskyddslagen (38/1978) trädde i kraft har införts i föreskrifterna och anvisningarna. 

Närmare upplysningar lämnas av

Eeva-Liisa Raitanen, (marknadsövervakare), e-post eeva-liisa.raitanen@finanssivalvonta.fi, telefon 09 183 5553

Bilagor

Föreskrifter och anvisningar 4/2011