Tillsynsmeddelande 18.7.2017 – 40/2017

Finansinspektionens ändrade föreskrifter och anvisningar 15/2013 Marknadsföring av finansiella tjänster och produkter träder i kraft 1.10.2017

Finansinspektionen har den 11 juli 2017 meddelat ändrade föreskrifter och anvisningar 15/2013 Marknadsföring av finansiella tjänster och produkter.

​Ändringarnas innehåll

Till föreskrifter och anvisningar om marknadsföring av krediter har fogats stycken om marknadsföring av bostadskrediter i enlighet med ändringarna i konsumentskyddslagen. I kapitlet om marknadsföring av konsumentkrediter har Finansinspektionen lagt till en ny föreskrift om att den effektiva årsräntan för en bostadskredit ska ges med hjälp av ett representativt exempel.

Föreskrifterna och anvisningarna har utökats med två nya grupper som står under Finansinspektionens tillsyn: förmedlare av gräsrotsfinansiering och förmedlare av bostadskrediter. Därtill har hänvisningarna till regleringen uppdaterats som en följd av ändringar av lagstiftningen.

Sammanfattning av remissyttrandena

Det har gjorts en sammanfattning av de erhållna remissyttrandena med anledning av föreskrifterna och anvisningarna. Sammanfattningen och de erhållna remissyttrandena finns i Finansinspektionens webbtjänst i samband med föreskrifterna och anvisningarna.

Närmare upplysningar lämnas av

Eeva-Liisa Raitanen, marknadsövervakare, telefon 09 183 5553, e-post eeva-liisa.raitanen(at)fiva.fi

Bilaga

Föreskrifter och anvisningar 15/2013 Marknadsföring av finansiella tjänster och produkter