Valvottavatiedote 18.7.2017 – 40/2017

Finanssivalvonnan muutetut määräykset ja ohjeet 15/2013 Finanssipalveluiden ja -tuotteiden markkinointi voimaan 1.10.2017

Finanssivalvonta on 11.7.2017 antanut muutetut määräykset ja ohjeet 15/2013 Finanssipalveluiden ja -tuotteiden markkinoinnista.

​Muutosten sisältö

Luottojen markkinointia koskeviin määräyksiin ja ohjeisiin on lisätty asuntoluottojen markkinointia koskevat kohdat kuluttajansuojalakiin tehtyjen muutosten mukaisesti. Luottojen markkinoinnista kuluttajalle annettuun lukuun on sisällytetty Finanssivalvonnan uusi määräys asuntoluoton todellisen vuosikoron ilmoittamisesta edustavan esimerkin avulla.

Määräyksiin ja ohjeisiin on lisätty kaksi Finanssivalvonnan uutta valvottavaryhmää: joukkorahoituksen välittäjät ja asuntoluoton välittäjät. Lisäksi sääntelyssä tapahtuneista muutoksista aiheutuvat muutokset sääntelyviittauksiin on päivitetty.

Palauteyhteenveto saaduista lausunnoista

Määräysten ja ohjeiden johdosta saapuneista lausunnoista on laadittu yhteenveto. Yhteenveto ja saadut lausunnot ovat nähtävillä Finanssivalvonnan verkkopalvelussa määräysten ja ohjeiden yhteydessä.

Lisätietoja antaa

Eeva-Liisa Raitanen, markkinavalvoja, puhelin 09 183 5553, sähköposti eeva-liisa.raitanen(at)finanssivalvonta.fi.

Liite

Määräykset ja ohjeet 15/2013: Finanssipalvelujen ja -tuotteiden markkinointi