Tillsynsmeddelande 17.7.2017 – 39/2017

Finansinspektionen överväger att ändra föreskrifterna och anvisningarna 3/2015 om beräkning av belåningsgraden

Finansinspektionen meddelade den 6 juni 2017 uppdaterade anvisningar om beräkning av belåningsgraden vilka träder i kraft den 1 oktober 2017. Finansinspektionen bedömer för närvarande om det behövs vissa ändringar i de aktuella föreskrifterna och anvisningarna.

Efter att föreskrifterna och anvisningarna meddelades har det kommit fram att föreskrifterna om värdering av fyllnadsborgen (Avsnitt 4.1, styckena 5–6) begränsar beräkningen av det verkliga värdet av tredjemanspanter som ställts som säkerhet på ett sätt som inte kom fram i beredningsfasen. Av denna orsak omprövar Finansinspektionen föreskrifterna om beräkning av värdet av fyllnadsborgen.

Ytterligare information om eventuella nya ändringar i föreskrifterna och anvisningarna ges under augusti. Avsikten är att ändringarna ska träda i kraft den 1 oktober 2017 i enlighet med den ursprungliga tidtabellen.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Tomi Halme, riskexpert, telefon 09 183 5233, e-post tomi.halme(at)fiva.fi, och
  • Torsten Groschup, riskexpert, telefon 09 183 5333, e-post torsten.groschup(at)fiva.fi