Valvottavatiedote 17.7.2017 – 39/2017

Finanssivalvonta harkitsee luototussuhteen laskennasta annettujen määräysten ja ohjeiden 3/2015 muuttamista

Finanssivalvonta on antanut 6.6.2017 luototussuhteen laskentaa koskevat päivitetyt ohjeet, jotka tulevat voimaan 1.10.2017. Finanssivalvonta arvioi tällä hetkellä tarvetta tehdä eräitä päivityksiä kyseisiin määräyksiin ja ohjeisiin.

​Määräysten ja ohjeiden antamisen jälkeen on tullut ilmi, että täytevakuuksien arviointia koskevat määräykset (Luku 4.1, kohdat 5–6) rajoittavat vakuudeksi annettujen vierasvelkapanttien käyvän arvon laskemista tavalla, joka ei tullut ilmi valmisteluvaiheessa. Tästä syystä Finanssivalvonta arvioi uudelleen täytevakuuksien arvon laskentaa koskevat määräykset.

Määräysten ja ohjeiden mahdollisista uusista muutoksista tiedotetaan lisää elokuun aikana. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan alkuperäisen aikataulun mukaisesti 1.10.2017.

Lisätietoja antavat

  • Tomi Halme, riskiasiantuntija, puhelin 09 183 5233, sähköposti tomi.halme(at)finanssivalvonta.fi, ja
  • Torsten Groschup, riskiasiantuntija, puhelin 09 183 5333, sähköposti torsten.groschup(at)finanssivalvonta.fi