Tillsynsmeddelande 5.12.2017 – 67/2017

Finansinspektionen övergår till att använda Utlåtande.fi, första begäran om utlåtande gäller hantering av kreditrisker

Finansinspektionen kommer i fortsättningen i huvudsak att begära och avge begärda utlåtanden via Utlåtande.fi, som upprätthålls av justitieministeriet. Utlåtande.fi är en webbtjänst som möjliggör utlåtandeförfarande i elektronisk form inom den offentliga förvaltningen. 

Den första begäran gäller delen Hantering av kreditrisker i företag under tillsyn inom finanssektorn i föreskrifter och anvisningar. Bekanta dig med utkastet.

Begäran om utlåtande och avgivna utlåtanden är offentliga genast när det har lagrats i tjänsten.

För att kunna avge utlåtanden ska användaren registrera sig i tjänsten. Användning kräver stark autentisering, där identiteten säkerställs med nätbankskoder. Utlåtandegivaren kan välja om utlåtandet ges i egenskap av privatperson eller i en organisations namn.

Utlåtandetjänsten fungerar på finska och svenska. Inom det internationella samarbetet fortsätter Finansinspektionen att ge utlåtanden på det sätt som begärs. Likaså ges utlåtanden som blir offentliga först i ett senare skede fortfarande via andra kanaler. Sådana är t.ex. myndighetsutlåtanden som begäras i beredningen av makrotillsynsbeslut.

Utlåtandetjänsten kan användas avgiftsfritt. Registrering som användare görs på adressen Utlåtande.fi. I tjänsten finns också närmare anvisningar för hur man avger ett utlåtande.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Sonja Lohse, enhetschef, tfn 09 183 5311 eller sonja.lohse(at)fiva.fi (Utlåtande.fi)
  • Thomas Petroff, bankövervakare, tfn 09 183 5530 eller thomas.petrorff(at)fiva.fi (hantering av kreditrisker)