Tillsynsmeddelande 4.9.2017 – 50/2017

Finansinspektionen har reviderat föreskrifterna och anvisningarna 3/2015 om beräkning av belåningsgraden – ändringarna träder i kraft 1.10.2017

​Finansinspektionen har reviderat sina föreskrifter och anvisningar av den 6 juni 2017 om beräkning av belåningsgraden. Anledningen är att föreskriften om beräkning av värdet av fyllnadssäkerheter har konstaterats leda till strängare beräkning av värdet av tredjemanspant från privatkunder på ett sätt som inte framgick vid den föregående beredningen. Dessutom har enskilda tekniska preciseringar gjorts på andra ställen i föreskrifterna och anvisningarna.

Finansinspektionen har ändrat föreskriften om beräkning av värdet av fyllnadssäkerheter (avsnitt 4.1, stycke 5) så att värdet av fyllnadssäkerheten är lika med hela det verkliga värdet av de tillgångar som ställts som fyllnadssäkerhet. När värdet av den fyllnadssäkerhet som ingår i beräkningen av den maximala belåningsgraden bestäms, ska också lån som belastar de tillgångar som ställts som fyllnadssäkerhet och minskar det verkliga värdet av dessa tillgångar beaktas. Föreskrifterna och anvisningarna har i sin helhet lagts ut på Finansinspektionens webbplats.

Ikraftträdande

Föreskrifterna och anvisningarna träder i kraft den 1 oktober 2017.

Närmare upplysningar lämnas av

  • bankinspektör Jukka Aaltonen, telefon 09 183 52 17, e-post jukka.aaltonen(at)fiva.fi
  • riskexpert Tomi Halme, telefon 09 183 52 33, e-post tomi.halme(at)fiva.fi

Bilagor

Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 3/2015 Beräkning av belåningsgraden (Länken reviderades på 18.9.2017.