Valvottavatiedote 4.9.2017 – 50/2017

Finanssivalvonta muuttanut luototussuhteen laskennasta annettuja määräyksiä ja ohjeita 3/2015 – muutokset voimaan 1.10.2017

Finanssivalvonta on muuttanut 6.6.2017 annettuja määräyksiä ja ohjeita luototussuhteen laskennasta. Muutosten taustalla on täytevakuuksien arvon laskentaa koskeva määräys, jonka on havaittu tiukentavan henkilöasiakkaiden antamien vierasvelkapanttien arvon laskentaa tavalla, joka ei tullut ilmi määräys- ja ohjemuutosten edellisessä valmisteluvaiheessa. Määräysten ja ohjeiden muihin kohtiin on tehty yksittäisiä teknisiä tarkennuksia.

Finanssivalvonta on muuttanut täytevakuuksien arvon laskemista koskevaa määräystä (luku 4.1, kohta 5) siten, että täytevakuuden arvo on täytevakuudeksi annetun kohteen koko käypä arvo. Enimmäisluototussuhteen laskennassa käytettävän täytevakuuden arvon määrittämisessä tulee huomioida täytevakuudeksi annettua kohdetta rasittavat luotot, jotka vähentävät laskennassa käytettävän kohteen käypää arvoa. Määräykset ja ohjeet ovat luettavissa kokonaisuudessaan Finanssivalvonnan verkkopalvelussa.

Voimaantulo

Määräykset ja ohjeet tulevat voimaan 1.10.2017.

Lisätietoja antavat

  • Jukka Aaltonen, pankkitarkastaja, puhelin 09 183 5217, sähköposti jukka.aaltonen(at)fiva.fi
  • Tomi Halme, riskiasiantuntija, puhelin 09 183 5233, sähköposti tomi.halme(at)fiva.fi

Liitteet

Finanssivalvonnan määräykset ja ohjeet 3/2015: Luototussuhteen laskenta (Linkki korjattu 18.9.2017)