Tillsynsmeddelande 12.3.2017 – 16/2017

Finansinspektionen har omarbetat blanketten för rapportering av störningar

Finansinspektionen har omarbetat sin blankett för rapportering av störningar. Blanketten ska användas när störningar och fel i verksamheten rapporteras till Finansinspektionen. Ändringarna gäller främst blankettens struktur, men också formatet, som nu är Excel. Den omarbetade blanketten finns tillgänglig på Finansinspektionens webbplats.

​En anmälningsblankett enligt EBAs riktlinjer (EBA/GL/2017/10) för rapportering av allvarliga incidenter vid tillhandahållande av betaltjänster har också lagts ut på Finansinspektionens webbplats.

Ytterligare upplysningar lämnas av

  • Erja Pullinen, riskexpert, telefon 09 183 5358 eller erja.pullinen(at)fiva.fi
  • Heli Mäkitalo, riskexpert, telefon 09 183 5369 eller heli.makitalo(at)fiva.fi