Valvottavatiedote 14.3.2017 – 16/2017

Maksupalvelulain uudistamista koskevan työryhmän mietintö lausunnolle – lausuntoaika päättyy 28.4.2017

Oikeusministeriö on 10.3.2017 julkaissut maksupalvelulain uudistamista valmistelleen työryhmän mietinnön ja lähettänyt sen julkiselle lausuntokierrokselle. Lausunnot oikeusministeriöön pyydetään toimittamaan 28.4.2017 mennessä.

Työryhmä on valmistellut ehdotuksen maksupalvelulain muutoksiksi, jolla kansallisesti täytäntöön pannaan uudistetun maksupalveludirektiivin (PSD2) maksupalveluja koskevat osuudet. Työryhmän mietintö on luettavissa oikeusministeriön sivuilta.

Katso myös Finanssivalvonnan sivut: ​Uusi maksupalveludirektiivi – Payment Services Directive, PSD2

Lisätietoja antaa

Sanna Atrila, lakimies, sanna.atrila(at)finanssivalvonta.fi tai puhelin 010 831 5552.