Tillsynsmeddelande 9.2.2017 – 6/2017

EIOPAs utkast om tekniska genomförandestandarder som gäller produktfaktablad om skadeförsäkringsprodukter till kommissionen

​Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (EIOPA) har lämnat ett utkast till kommissionen om tekniska genomförandestandarder som gäller det standardiserade presentationsformatet för produktfaktablad om skadeförsäkringsprodukter.

Befogenheterna att utarbeta utkast till tekniska genomförandestandarder ingår i artikel 20 (9) i IDD. Bestämmelser om produktfaktabladets innehåll finns i artikel 20 (8) i IDD.

EIOPA har bett om kommentarer om genomförandestandarderna i ett offentligt samråd i augusti 2016.

Utkastet till tekniska genomförandestandarder och rapporten om ämnet kan läsas i EIOPAS webbtjänst.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Erja Rautanen, erja.rautanen(at)fiva.fi, tfn 010 831 5550 (fr.o.m. 20 februari 2017)
  • Päivi Turunen, paivi.turunen(at)fiva.fi, tfn 010 831 5557.