Valvottavatiedote 9.2.2017 – 6/2017

Komissiolle luonnos vahinkovakuutuksen tuotetietoasiakirjan esitystavan teknisistä standardeista

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen EIOPA on toimittanut komissiolle luonnoksen teknisiksi täytäntöönpanostandardeiksi, jotka koskevat vahinkovakuutusta koskevat tiedot sisältävän asiakirjan vakiomuotoista esitystapaa.

Valtuus laatia luonnos teknisiksi täytäntöönpanostandardeiksi sisältyy IDD:n artiklaan 20(9). Asiakirjan sisällöstä säädetään IDD:n artiklassa 20(8).

EIOPA on pyytänyt kommentteja täytäntöönpanostandardeista julkisessa konsultaatiossa elokuussa 2016.

Luonnos teknisiksi täytäntöönpanostandardeiksi ja asiaa koskeva raportti ovat luettavissa EIOPAn verkkopalvelussa.

Lisätietoja antavat

  • Erja Rautanen, erja.rautanen(at)finanssivalvonta.fi, puhelin 010 831 5550 (20.2.2017 alkaen)
  • Päivi Turunen, paivi.turunen(at)finanssivalvonta.fi, puhelin 010 831 5557.