Valvottavatiedote 9.2.2017 – 6/2017

Komissiolle luonnos vahinkovakuutuksen tuotetietoasiakirjan esitystavan teknisistä standardeista

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen EIOPA on toimittanut komissiolle luonnoksen teknisiksi täytäntöönpanostandardeiksi, jotka koskevat vahinkovakuutusta koskevat tiedot sisältävän asiakirjan vakiomuotoista esitystapaa.

Valtuus laatia luonnos teknisiksi täytäntöönpanostardardeiksi sisältyy IDD:n artiklaan 20(9). Asiakirjan sisällöstä säädetään IDD:n artiklassa 20(8).

EIOPA on pyytänyt kommentteja täytäntöönpanostardardeista julkisessa konsultaatiossa elokuussa 2016.

Luonnos teknisiksi täytäntöönpanostandardeiksi ja asiaa koskeva raportti ovat luettavissa EIOPAn verkkopalvelussa.

Lisätietoja antavat

Erja Rautanen, erja.rautanen(at)finanssivalvonta.fi, puhelin 010 831 5550 (20.2.2017 alkaen)
Päivi Turunen, paivi.turunen(at)finanssivalvonta.fi, puhelin 010 831 5557.