Tillsynsmeddelande 14.11.2017 – 61/2017

EIOPAs samråd om beräkningen av kapitalkravet enligt Solvens 2 – samrådet avslutas 5.1.2018

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten EIOPA har publicerat ett samrådsdokument om beräkningen av kapitalkravet, dvs. SCR, enligt Solvens II-direktivet. Samrådet utgör den andra delen av den helhet som bland annat avser att föreslå förenklingar i beräkningen. Den första delen har inlämnats till Europeiska kommissionen den 30 oktober 2017 (pdf).

Samrådsdokumentet behandlar nyckelelementen som gäller kapitalkravet i standardformeln. Dessa är t.ex. beräkningen av förlusttäckningskapaciteten hos uppskjutna skatter (LAC DT), beräkningen av livförsäkrings- och skadeförsäkringens riskandelar inkl. katastrofrisk samt lån utan kreditvärdering och onoterade aktier.

Samrådsdokumentet finns i EIOPAs webbtjänst.

EIOPAs nyhet i ärendet EIOPA consults on a second set of Advice for the Review of the Solvency Capital Requirements.

Närmare upplysningar lämnas av

Tuuli Wiio, matematiker, telefon 09 183 5534 eller e-post tuuli.wiio(at)finanssivalvonta.fi