Valvottavatiedote 14.11.2017 – 61/2017

EIOPAn konsultaatio Solvenssi 2 -pääomavaatimuksen laskennasta – konsultaatio päättyy 5.1.2018

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen EIOPA on julkaissut konsultaatiopaperin Solvenssi II -direktiivin mukaisen pääomavaatimuksen eli SCR:n laskentaan. Konsultaatio on toinen osuus kokonaisuudesta, jonka tavoitteena on mm. ehdottaa laskentaan liittyviä yksinkertaistuksia. Ensimmäinen osuus on toimitettu Euroopan komissiolle 30.10.2017 (pdf).

Konsultaatiopaperi käsittelee standardikaavan pääomavaatimuksen avainelementtejä. Näitä ovat esimerkiksi laskennallisiin veroihin liittyvän tappioiden vaimennusvaikutuksen (LAC DT) laskenta, henkivakuutus- ja vahinkovakuutusriskiosioiden ml. katastrofiriskin laskenta sekä luokittelemattomat lainat ja listaamattomat osakkeet.

Konsultaatiopaperi löytyy EIOPAn verkkopalvelusta.

EIOPAn uutinen aiheesta EIOPA consults on a second set of Advice for the Review of the Solvency Capital Requirements.

Lisätietoja antaa

Tuuli Wiio, matemaatikko, puhelin 09 183 5534 tai sähköposti tuuli.wiio(at)finanssivalvonta.fi