Tillsynsmeddelande 14.12.2017 – 71/2017

EIOPA har publicerat stresstestresultaten för tjänstepensionsinstitut – Finland på europeisk genomsnittsnivå

​Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten EIOPA offentliggjorde den 13 december 2017 stresstestresultaten för institut som tillhandahåller tjänstepensioner (IORP). IORP-institut i Finland är tilläggspensionsstiftelserna och -kassorna.

Från Finland deltog de större instituten i stresstestet. Fonderingskraven för tjänstepensionsinstitut fastställs nationellt. För stresstestet hade EIOPA utvecklat en gemensam balansräkning (common balance sheet) för jämförelse av stresstestresultaten mellan institut i olika europeiska länder. Alla deltagande finländska institut uppfyllde de nationella fonderingskraven också efter testet. Mätt med den gemensamma balansräkningen låg stresstestresultaten för de finländska instituten på en genomsnittlig europeisk nivå.

Resultaten kan läsas på EIOPAs webbplats.

Upplysningar:

matematiker Anna Keinänen, telefon 09 183 55 36 eller anna.keinanen(at)fiva.fi