Valvottavatiedote 14.12.2017 – 71/2017

EIOPA julkaissut lisäeläkelaitosten stressitestin tulokset – Suomi eurooppalaista keskitasoa

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen EIOPA on julkistanut 13.12.2017 tulokset ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten (IORP) stressitestistä. Suomessa IORP-laitoksia ovat lisäeläkesäätiöt ja -kassat.

Suomesta stressitestiin osallistui isoimpia lisäeläkelaitoksia. Lisäeläkelaitosten rahastointivaatimukset ovat kansallisia. Stressitestissä oli myös EIOPAn kehittämä yleinen tase (common balance sheet), jolla eri Euroopan maiden lisäeläkelaitosten stressitestituloksia vertailtiin. Kaikki suomalaiset stressitestiin osallistuneet lisäeläkelaitokset täyttivät kansalliset rahastointivaatimukset myös testauksen jälkeen. Yleisen taseen osalta suomalaisten lisäeläkelaitosten stressitestitulokset olivat Euroopan keskitasoa.

Tulokset ovat luettavissa EIOPAn verkkopalvelussa.

Lisätietoja antaa

Anna Keinänen, matemaatikko, puhelin 09 183 5536 tai anna.keinanen(at)finanssivalvonta.fi