Tillsynsmeddelande 19.7.2017 – 41/2017

EIOPA har publicerat en ny taxonomiversion för Solvens II-rapportering och utkast för förändringar till genomförandeordningarna

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten EIOPA har publicerat en ny taxonomiversion 2.2.0 för Solvens II-rapporteringen och överlämnad utkast för förändringar till genomförandeordningarna som gäller rapportering.
Närmare information och dokumentation om förändringarna och korrigeringarna finns på EIOPAs webbplats:

 • Draft amendment of the ITS on Reporting
 • Draft amendment of the ITS on Disclosure
 • Impact assessment of the draft amendment of the ITS on Reporting
 • Revised Annex 1, 2 and 3 of the ITS on Reporting
 • Amendment of the Guidelines on Reporting for Financial Stability Purposes and revised annexes
 • Amendment of the Guidelines on the Supervision of Branches of Third-Country Insurance Undertakings and revised annexes
 • Publication of Taxonomy version 2.2.0
 • Feedback Statement on comments received from the call for comments

Taksonomin har förändrats enligt förändringarna i regelverk. Taxonomiändringarna grundar sig i huvudsak på de korrigerings- och preciseringsbehov som kommit fram i Q&A-processen om EIOPAs rapportering. Dessutom har det gjorts tekniska korrigeringar.

Taxonomidokumenteringen innehåller:

 • Taxonomy Licence
 • Release note
 • DPM Dictionary
 • Annotated Templates
 • Detailed change log between 2.2.0 and 2.1.0
 • The detailed change log between 2.2.0 and 2.2.0 PWD
 • The DPM Documentation
 • The business package supporting Taxonomy 2.2.0
 • The list of validations
 • XBRL Taxonomy (as taxonomy package)
 • XBRL Taxonomy documentation
 • Filing Rules for Solvency II Reporting
 • XBRL Test instance documents
 • The DPM database

Den nya taxonomin används fr.o.m. årsrapporteringen 2017 och kvartalsrapporteringen Q4 2017. Finansinspektionen kommer att publicera ett rapporteringsprogram med den nya taxonomin i slutet av år 2017.

Närmare upplysningar

S2Helpdesk(at)fiva.fi