Valvottavatiedote 19.7.2017 – 41/2017

EIOPA julkaissut Solvenssi II -taksonomiaversion 2.2.0 sekä luonnokset täytäntöönpanoasetusten muutoksiksi

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen EIOPA on julkaissut Solvenssi II -raportointiin tarkoitetun uuden taksonomiaversion 2.2.0 sekä komissiolle lähetetyt raportointia ja julkaistavia tietoja koskevat täytäntöönpanoasetusten muutosluonnokset.

​Täytäntöönpanoasetukseen ja sen liitteisiin esitetyt muutokset ja korjaukset ovat nähtävissä EIOPAn verkkopalvelussa näissä dokumenteissa:

 • Draft amendment of the ITS on Reporting
 • Draft amendment of the ITS on Disclosure
 • Impact assessment of the draft amendment of the ITS on Reporting
 • Revised Annex 1, 2 and 3 of the ITS on Reporting
 • Amendment of the Guidelines on Reporting for Financial Stability Purposes and revised annexes
 • Amendment of the Guidelines on the Supervision of Branches of Third-Country Insurance Undertakings and revised annexes
 • Publication of Taxonomy version 2.2.0
 • Feedback Statement on comments received from the call for comments

Taksonomia on muutettu sääntelyyn ehdotettuja muutoksia vastaavasti. Taksonomiamuutokset perustuvat pääosin korjaus- ja täsmennystarpeisiin, jotka ovat tulleet esille EIOPAn raportointia koskevassa Q & A -prosessissa. Lisäksi on tehty teknisiä korjauksia.

Taksonomiadokumentaatio sisältää:

 • Taxonomy Licence
 • Release note
 • DPM Dictionary
 • Annotated Templates
 • Detailed change log between 2.2.0 and 2.1.0
 • The detailed change log between 2.2.0 and 2.2.0 PWD
 • The DPM Documentation
 • The business package supporting Taxonomy 2.2.0
 • The list of validations
 • XBRL Taxonomy (as taxonomy package)
 • XBRL Taxonomy documentation
 • Filing Rules for Solvency II Reporting
 • XBRL Test instance documents
 • The DPM database

Uutta taksonomiaa käytetään raportointiin vuoden 2017 vuosiraportoinnista ja Q4 2017 kvartaaliraportoinnista alkaen. Finanssivalvonta julkaisee vuoden 2017 lopussa tiedonkeruusovelluksen uudella taksonomialla.

Lisätietoja

S2Helpdesk(at)finanssivalvonta.fi