Tillsynsmeddelande 28.4.2017 – 22/2017

EIOPA föreslår ändringar i Solvens II-rapporteringen – remisstiden löper ut den 8 maj 2017

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten EIOPA föreslår ändringar i Solvens II-genomförandestandarderna (EU)2015/2450 och (EU)2015/2452 om rapportering till tillsynsmyndigheten och lägesrapporten om solvens och finansiell ställning.

​De föreslagna ändringarna inverkar även på rapporteringsanvisningarna för att upprätthålla finansiell stabilitet. En del av de föreslagna ändringarna kommer också att ändra Solvens II XBRL-taxonomin. 

EIOPA ber intresserade intressegrupper att kommentera de föreslagna ändringarna samt att vid behov lämna tilläggsförslag till de aktuella tekniska standarderna och riktlinjerna.

Närmare information samt de dokument om vilka kommentarer begärs finns på EIOPAs webbplats.

Remisstiden löper ut den 8 maj 2017.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Kirsti Svinhufvud, analytiker, telefon 010 831 5251 eller e-post kirsti.svinhufvud(at)finanssivalvonta.fi och
  • Tuuli Wiio, matematiker, telefon 010 831 5534 eller e-post tuuli.wiio(at)finanssivalvonta.fi