Valvottavatiedote 28.4.2017 – 22/2017

EIOPA ehdottaa muutoksia Solvenssi II -raportointiin – kommentointiaika päättyy 8.5.2017

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen EIOPA ehdottaa muutoksia Solvenssi II -täytäntöönpanostandardeihin (EU)2015/2450 ja (EU)2015/2452, jotka koskevat raportointia valvojalle ja vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevaa kertomusta.

​Ehdotetut muutokset vaikuttavat myös rahoitusvakauden ylläpitämiseksi tehtävää raportointia koskeviin ohjeisiin. Osa ehdotetuista muutoksista tulee muuttamaan myös Solvenssi II XBRL -taksonomiaa. 

EIOPA pyytää kiinnostuneita sidosryhmiä kommentoimaan ehdotettuja muutoksia sekä tekemään tarvittaessa lisäehdotuksia ko. teknisiin standardeihin ja ohjeisiin.

Lisätiedot sekä kommentoitavat dokumentit ovat saatavilla EIOPAn verkkopalvelussa.

Kommentointiaika päättyy 8.5.2017.

Lisätietoja antavat

  • Kirsti Svinhufvud, analyytikko, puhelin 010 831 5251 tai sähköposti kirsti.svinhufvud(at)finanssivalvonta.fi ja
  • Tuuli Wiio, matemaatikko, puhelin 010 831 5534 tai sähköposti tuuli.wiio(at)finanssivalvonta.fi