Tillsynsmeddelande 8.5.2017 – 23/2017

EBA har publicerat förslag till tekniska standarder för tillsyn och genomförande med anknytning till direktivet om grundläggande betalkonto (2014/92/EU)

​EBA har publicerat förslag till tekniska standarder för tillsyn och genomförande med anknytning till direktivet om grundläggande betalkonto (2014/92/EU)
Europeiska bankmyndigheten EBA har 5.5.2017 publicerat slutliga förslag till tekniska standarder för tillsyn och genomförande på basis av direktivet om grundläggande betalkonto (2014/92/EU). Tillsynsstandarderna gäller

  • förslagen till tekniska standarder för tillsyn (RTS) enligt artikel 3 i direktivet om grundläggande betalkonto. Förslagen anger den standardiserade unionsterminologin för tjänster som är gemensamma för åtminstone en majoritet av medlemsstaterna. Den standardiserade unionsterminologin omfattar gemensamma termer för och definitioner av de gemensamma tjänsterna och görs tillgänglig på EU-institutionernas officiella språk.
  • de förslag till tekniska genomförandestandarder (ITS) enligt artikel 4 i direktivet om grundläggande betalkonto som gäller det standardiserade presentationsformatet för dokumentet med avgiftsinformation och symbolen för dokumentet.
  • de förslag till tekniska genomförandestandarder (ITS) enligt artikel 5 i direktivet om grundläggande betalkonto som gäller det standardiserade presentationsformatet för avgiftsredovisningen och symbolen för redovisningen.

EBA överlämnar tillsynsstandarderna till EU-kommissionen för antagande. Förslagen till standarder finns tillgängliga på EBAs webbplats.

Närmare upplysningar lämnas av

marknadsövervakare Pasi Orava, telefon 09 183 5567 eller e-post pasi.orava(at)fiva.fi.