Valvottavatiedote 8.5.2017 – 23/2017

EBA on julkaissut luonnokset perusmaksutilidirektiiviin (2014/92/EU) liittyvistä teknisistä sääntely- ja toimeenpanostandardeista

Euroopan pankkiviranomainen EBA on julkaissut 5.5.2017 lopulliset luonnokset teknisistä sääntely- ja toimeenpanostandardeista perusmaksutilidirektiivin (2014/92/EU) perusteella. Sääntelystandardit koskevat

  • ​perusmaksutilidirektiivin 3 artiklassa todettuja teknisten sääntelystandardien (RTS) luonnoksia. Luonnoksissa vahvistetaan unionin standardoitu terminologia palveluille, jotka ovat yhteisiä ainakin useimmille jäsenvaltioille. Unionin standardoitu terminologia sisältää yhteisiin palveluihin liittyvät yhteiset termit ja määritelmät ja se asetetaan saataville unionin toimielinten virallisilla kielillä.
  • perusmaksutilidirektiivin 4 artiklassa todettuja teknisten täytäntöönpanostandardien (ITS) luonnoksia, jotka koskevat maksuja koskevan tietoasiakirjan ja asiakirjassa käytetyn tunnuksen standardoitua esitystapaa.
  • perusmaksutilidirektiivin 5 artiklassa todettuja teknisten täytäntöönpanostandardien (ITS) luonnoksia, jotka koskevat maksuerittelyn ja maksuerittelyssä käytetyn tunnuksen standardoitua esitysmuotoa.

EBA toimittaa sääntelystandardit EU-komission hyväksyttäväksi. Standardiluonnokset ovat luettavissa EBAn verkkopalvelussa.

Lisätietoja antaa

markkinavalvoja Pasi Orava, puhelin 09 183 5567 tai sähköposti pasi.orava(at)finanssivalvonta.fi.