Tillsynsmeddelande 6.10.2017 – 57/2017

EBA har publicerat en rekommendation om nya kapitaltäckningsregler som är lämpade för värdepappersföretag

Europeiska bankmyndigheten EBA har publicerat råd om nya kapitaltäckningsregler som är lämpade för värdepappersföretag. Målet för rekommendationen är att utforma enkla och harmoniserade regler som beaktar proportionalitetsprincipen och är ändamålsenliga med tanke på värdepappersföretagens affärsmodeller.

Europeiska kommissionen har den 31 juni 2016 bett EBA om råd för utformning av nya kapitaltäckningsregler som är lämpade för värdepappersföretag. EBA besvarade begäran delvis den 19 oktober 2016 genom att ge råd om på vilka värdepappersföretag de för bankerna utformade CRD4/CRR-reglerna borde tillämpas i fortsättningen. Den senare delen av det svar som EBA nu publicerat innehåller rekommendationer om utformning och kalibrering av kapitaltäckningsregler som är lämpade för andra värdepappersföretag än de ovannämnda. Strävan med rekommendationer är särskilda harmoniserade regler, som bättre beaktar värdepappersföretagens olika affärsmodeller och de risker som är förknippade med dem. Råden åtföljs av en rapport som innehåller motiveringar till rekommendationerna och en konsekvensbedömning av de nya reglerna.

Råden och rapporten utgör en fortsättning på EBAs rapport som publicerades i december 2015 som svar på kommissionens tidigare rådfrågning.
Råden och den bifogade rapporten finns på EBAs webbplats.

Närmare upplysningar lämnas av

Ledande expert Ulla Larmi, telefon 09 183 5268 eller e-post ulla.larmi(at)fiva.fi