Valvottavatiedote 6.10.2017 – 57/2017

EBA on julkaissut suosituksen sijoituspalveluyrityksille soveltuvasta uudesta vakavaraisuuskehikosta

Euroopan pankkiviranomainen EBA on julkaissut neuvon sijoituspalveluyrityksille soveltuvasta uudesta vakavaraisuuskehikosta. Sen suositusten tavoitteena on, että suunniteltava kehikko on yksinkertainen, harmonisoitu, suhteellisuusperiaatteen huomioiva ja sijoituspalveluyritysten liiketoimintamalleihin tarkoituksenmukainen.

Euroopan komissio on pyytänyt 31.6.2016 EBAlta neuvoa sijoituspalveluyrityksille soveltuvan uuden vakavaraisuuskehikon suunnittelemiseksi. EBA vastasi pyyntöön osin 19.10.2016 antamalla neuvon siitä, mihin sijoituspalveluyrityksiin tulisi jatkossa soveltaa pankeille suunniteltua CRD4/CRR-kehikkoa. Nyt julkaistu EBAn vastauksen jälkimmäinen osa antaa suositukset muille kuin em. sijoituspalveluyrityksille soveltuvan vakavaraisuuskehikon suunnittelusta ja kalibroinnista. Suositukset tähtäävät erilliseen harmonisoituun kehikkoon, joka ottaa huomioon sijoituspalveluyritysten erilaiset liiketoimintamallit ja niihin liittyvät riskit. Neuvon liitteenä on raportti, joka sisältää suositusten perusteet ja uuden kehikon vaikutusarviointia.

Neuvo ja raportti ovat jatkoa joulukuussa 2015 julkaistulle EBAn raportille, joka annettiin vastauksena komission aiempaan neuvonpyyntöön.

Neuvo ja sen liitteenä oleva raportti löytyvät EBAn verkkopalvelusta.

Lisätietoja antaa

johtava asiantuntija Ulla Larmi, puhelin 09 183 5268 tai sähköposti ulla.larmi(at)finanssivalvonta.fi