Tillsynsmeddelande 7.6.2016 – 41/2016

Utkast till ändringar i Solvens II-rapporteringen för skade- och livförsäkringsbolag publicerade

EIOPA (Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten) har gett ut ett utkast till ändringar i genomförandeförordning (EU) 2015/2450 om tillsynsrapportering och rapporteringstabeller. Ändringarna bygger på tidigare ändringar i behandlingen av infrastrukturinvesteringar i kapitaltäckningsanalysen (förordning (EU) 2016/467).

Utkast till ändringar i den tekniska genomförandeförordningen

​De föreslagna ändringarna gäller beräkningen av kapitalkrav för infrastrukturinvesteringar och övergångsbestämmelsen för aktier. Vidare har vissa tekniska rättelser till den övriga rapporteringen gjorts.

EIOPA har också gett ut ett utkast till XBRL-taxonomin (Public Working Draft (2.1.0) och tar emot yttranden till den fram till den 30 juni. Den uppdaterade taxonomin publiceras den 15 juli 2016. Den nya versionen av taxonomin tillämpas första gången på rapporteringen per den 31 december 2016.

Närmare upplysningar lämnas av

analytiker Kirsti Svinhufvud, telefon 010 831 5251, kirsti.svinhufvud(at)finanssivalvonta.fi